Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
 GÖREVLER
 
 
 
İzleme
 

 
 
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM); yasa dışı bağımlılık maddelerinin arz ve talep boyutundaki gelişmelerini takip etmekte, ilgili tüm ulusal kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde, uyuşturucuyla mücadelede ülkemizin risk profilini ortaya koyacak verileri toplamaktadır.
 

 
 
TUBİM; 2006 yılından bu yana her yıl, uyuşturucu sorununun hemen her boyutuyla (mevzuat, yaygınlık, önleme, tedavi, rehabilitasyon, arzla mücadele vb.) ilgili yetkisi ve sorumluluğu olan çok sayıda bakanlık, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden temin edilen verilerle “Türkiye Uyuşturucu Raporu” hazırlamakta ve hem ilgili tüm ulusal kurum ve kuruluşlarımızın istifadelerine sunulmakta hem de ülkemiz adına Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ile paylaşmaktadır.
 

 
 
TUBİM; 01 Haziran 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Uluslararası Anlaşma doğrultusunda, bir Avrupa Birliği kuruluşu olan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapmakta ve EMCDDA çalışmalarına tam üye sıfatıyla katılım sağlamaktadır.
 

 
 
Bu tarihten itibaren Türkiye EMCDDA çalışmalarına tam üye sıfatı ile katılmakta ve EMCDDA Yönetim Kurulu Toplantılarına, EMCDDA Temas Noktası Başkanları Toplantılarına, EMCDDA Temel Göstergeler Toplantılarına (Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı, Yüksek Riskli Madde Kullanımı, Uyuşturucu Madde Bağlantılı Bulaşıcı Hastalıklar, Uyuşturucu Bağlantılı Ölümler,) ülkemizden gerçekleştirilecek katılımları koordine etmektedir
 

 
 
TUBİM izleme görevinin bir parçası olarak yeni psikoaktif maddelerle mücadele noktasında da önemli görevler üstlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, bilinen ve yasa kapsamında kontrol altına alınmış olan psikoaktif (uyuşturucu, uyarıcı, hayal gösterici) maddelerin dışında, bu maddelere benzer etkiler gösteren ancak herhangi bir yasal kısıtlılığı olmayan yeni maddelerin görülme sıklığı giderek artmaktadır.
 

 
 
Bu maddelerle mücadele etmek için, 2006 yılında TUBİM bünyesinde kurulan Erken Uyarı Sistemi (EWS) Ulusal Çalışma Grubu; ülkemizde yeni görülmeye başlayan veya görülme riski yüksek olan psikoaktif maddeleri ele alarak, gerekli görülenlerin 12.06.1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınması için karar almakta ve Sağlık Bakanlığınca bu maddelerin yasal kısıtlılık altına alınmaları için gerekli prosedür başlatılmış olmaktadır.
 

 
 
Her geçen gün bir yenisi ortaya çıkan sentetik uyuşturucular ile daha etkin mücadele edebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde 2313 sayılı kanun kapsamına dahil edilen “Jenerik Sınıflandırma” ismi verilen sistem ile; birçok sentetik uyuşturucu madde türevi daha ülkemize gelmeden kanun kapsamına alınmaktadır.
 

 
 

 
 
TUBİM Bilim Kurulu
 

 
 
2006 yılından günümüze EMCDDA temel hedef ve politikalarıyla uyumlu bir Ulusal Temas Noktası olma bilinciyle hareket eden TUBİM için, Uluslararası Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle hem EMCDDA ile uyumlu bir örgütsel yapıda çalışmak hem de EMCDDA’nın Ulusal Temas Noktaları’na yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmek zorunluluk haline gelmiştir.
 

 
 
Bu doğrultuda EMCDDA’ya bağlı olarak faaliyet gösteren ve Avrupa genelinde tanımlı farklı niteliklerde eğitim veren, farklı üniversitelerde görev yapan uyuşturucu ile mücadele alanında uzman akademisyenlerden oluşan “EMCDDA Bilimsel Komitesi” benzeri bir yapı olarak; ?Madde ve madde bağımlılığı ile mücadele alanında yürütülecek çalışmalara bilimsel destek sağlamak amacı ile TUBİM bünyesinde “TUBİM Bilim Kurulu” oluşturulmuştur.
 

 
 
TUBİM Bilim Kurulu, yapılan çalışmalara bilimsel destek sağlamak amacıyla toplanmakta olup, toplantılarda uyuşturucu bağlantılı sağlık konuları ile birlikte ceza, kolluk, eğitim vb. konular da görüşülmektedir. TUBİM Bilim Kurulu belirtilen konu başlıklarıyla ilgili olarak tavsiye kararları almaktadır. Bilim Kurulu;  Adli Tıp, Çocuk Ruh Sağlığı, İletişim, Halk Sağlığı, Hukuk, ?Psikoloji, Ruh Sağlığı, Sosyal Hizmetler,  Toksikoloji alanlarında uzmanlaşmış toplam 11 akademisyenden oluşmaktadır.
 

 
 

 
 
Koordinasyon
 

 
 
2014 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının daha etkin ve ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde sürdürülmesi amacıyla yeni bir süreç başlatılmıştır. O tarihten itibaren uyuşturucu ile mücadelede koordinasyon faaliyetleri ve mücadeleci kurumların katılım sağladığı toplantılar Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülmeye başlatılmıştır.??
 

 
 
Bu doğrultuda yayımlanan 13/11/2014 tarihli ve 2014/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Sayın Başbakanımız tarafından görevlendirilen Başbakan Yardımcısının Başkanlığında; “Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulmuştur.
 

 
 
Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun; Başbakan Yardımcısı Başkanlığında ve Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Başkan tarafından uygun görülecek üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla toplanması kararlaştırılmıştır.
 

 
 
Ayrıca ilgili Başbakanlık Genelgesi ile; Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun onayıyla alt seviyede kurullar oluşturulabileceği ifade edilerek Müsteşar Yardımcıları düzeyinde “Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu”, uzmanlar düzeyinde “Uyuşturucu ile Mücadele ?Teknik Kurulu” oluşturulmuştur.
 

 
 
Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Başkanlığında ve Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, Kamu Diplomasisi Koordinatörü ve Yeşilay Cemiyeti Başkanı’nın katılımıyla; Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında ve Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla, toplantılarını gerçekleştirmektedir. 
 

 
 
2014/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde de yer verildiği üzere Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun 20.01.2015 tarihinde yaptığı toplantı neticesinde 2015 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.
 

 
 
Bu belgenin yürürlük sürelerinin dolması neticesinde Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun 18.04.2016 tarihli kararı ile 2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.
 
 
Proje Çalışmaları
 

 
 
TUBİM, temel görevi olan uyuşturucu verilerinin izlenip raporlanması noktasında, hem mevcut yapının güçlendirilmesi hem de uluslararası standartlarda uyuşturucu verilerinin toplanması amacıyla projeler yürütmektedir. Bu doğrultuda “TUBİM’in Veri Toplama Kapasitesinin Güçlendirilmesi” amacıyla bir Avrupa Birliği Eşleştirme (Twinning) Projesi yürütülmektedir.
 

 
  • Kurumsal E-Posta
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı