Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

misyonumuz

Giriş
MİSYONUMUZ
 
 
Her türlü uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılğının bir insanlık suçu olduğu bilinciyle başta ülke insanımızı doğrudan tehdit eden uyuşturucu organizasyonları ve unsurlarıyla kararlı bir şekilde, etkin ve sonuç odaklı her türlü mücadeleyi yapmak, bu amaçla ilgili tüm kurum, kuruluş ve uluslararası teşkilatlarla işbirliği halinde olmak, çağın gerektirdiği donanımla ülke genelinde teşkilatlanmak, sahada/alanda görev almak üzere nitelikli personel yetiştirmek, bilimsel yöntem ve yaklaşımlarla gerçekçi analizler yapacak mekanizmayı kurmak ve yürütmek, nihai olarak ülkemizin uyuşturucu sorununu marjinal alana hapsetmek ve büyük oranda azaltmak/bitirmek, stratejik konumunun sağladığı avantajla ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini artırmaktır.
 
Bu doğrultuda, ticareti ve kullanımı toplum sağlığını, aile kurumunu, ahlaki değerleri, gençlerin eğitimini ve gelişimini tehdit eden uyuşturucu suçları ile evrensel insan haklarına saygılı, sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak topluma karşı sorumluluk duygusuyla, kaliteye ve güvenilirliğe odaklı, yenilikçi, akılcı, sistematik ve çağdaş çalışma anlayışı içerisinde kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, yasaların tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde mücadele etmektir.
 
  • Kurumsal E-Posta
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı