Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI VE GÖREVLERİMİZ


Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğümüz bünyesindeki; İdari,  Analiz, Araştırma & Geliştirme, Mevzuatı Geliştirme, Stratejik Yönetim ve Uluslararası İlişkiler Büro Amirlikleri ile;  

UMDB görev alanına giren suçlarla mücadelede kullanılmak üzere toplanan, kaydedilen ve kullanılan verileri; strateji geliştirmek ve hizmet politikaları oluşturmak amacıyla kullanma, suçun veya suç tehlikesinin nerede, ne zaman, ne şekilde ortaya çıkabileceği, hangi etmenlerin suç işlenmesine neden olduğunun tespitine yönelik analiz, bilimsel araştırma ve çalışma yapma, bu alanda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yapma, tespit, bulgu ve analizleri ilgili kurumlarla paylaşma, 

Operasyonel ve idari faaliyetler kapsamında hem ulusal ve uluslararası kuruluşlar hem de yabancı ülke temsilcileriyle işbirliği faaliyetlerinde bulunma,

Uyuşturucu ile mücadelede gerekli idari ve hukuki alt yapı eksiklerini gidermek ve geliştirmek amacıyla mevzuat çalışmaları yürütme, UMDB Eylem Planını ilgili birimlerle istişare etmek suretiyle hazırlama, uygulanmasını takip etme ve gerektiğinde güncellenmesini sağlama, taşra birimlerine rehberlik etme, projeler üretme,

Uyuşturucu ile mücadelede tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara uygun olarak, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin, idari ve hukuki alanda gerekli uyum çalışmalarını yürütme, proje hazırlama ve uygulama, işbirliği faaliyetlerine katılma, alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlama,

Uluslararası ilişkilerin bütüncül bir yaklaşımla, uyumlu ve etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması için UMDB görev alanı ile ilgili tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara uygun olarak uluslararası teknik, stratejik ve eğitim işbirliği faaliyetlerini yürütme görevlerini yerine getirmektedir.

  • Kurumsal E-Posta
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı