Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLER​​1) 
Mevzuat:


Uyuşturucu ile etkin ve kalıcı mücadelenin gerçekleştirilmesi, mücadele standartlarının belirlenmesi amacıyla “Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ” hazırlanarak ilgili birime sevki gerçekleştirilmiş olup, süreç devam etmektedir.    

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi (j) bendinin; “Merkez Birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı”  şeklinde düzenlenmesi teklif edilmiş olup, süreç devam etmektedir.

Özellikle uyuşturucu suç soruşturmaları ve gizli soruşturmacı görevlendirilebilen diğer suç soruşturmalarında operasyonel etkinliğin artırılması amacıyla 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 139 uncu maddesinin “Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme”  başlığı birinci fıkrasının “Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, gizli soruşturmacı görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye hakim tarafından karar verilir.” şeklinde düzenlenmesi teklif edilmiş olup, süreç devam etmektedir.    

Uyuşturucu ile mücadelenin günün koşullarını karşılar bir şekilde sürdürülmesi, çağdaş ve bilimsel bir yol haritası belirlenmesi amacıyla, 05/06/2015 tarihli Bakanlık Onayı ile kadro yetersizliği sebebiyle (7) Şube Müdürlüğü ve (1) Büro Amirliğinden oluşan yapıda kurulan Daire Başkanlığımızın mevcut operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Narkotik Suçları Soruşturma Şube Müdürlüğü olarak görev yapan birimimizin “Kenevir ve Türevleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü”, “Sentetik Uyuşturucularla Mücadele Şube Müdürlüğü”, “Sokak Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü” ve “Temel Uyuşturucularla Mücadele Şube Müdürlüğü” şeklinde (4) operasyonel şube müdürlüğüne dönüştürülmesi, Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü olarak görev yapan birimimizin  “Uluslararası İlişkiler ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü” şeklinde yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, süreç devam etmektedir.    

Uyuşturucu terörünün, geleceğimiz ve övünç kaynağımız olan genç/dinamik nüfusumuzu hedef aldığı, sağlıklı nesiller adına uyuşturucu ile mücadelenin büyük bir özveriyle, koordineli şekilde yürütülmesi gerektiği hususlarının düzenlendiği 2016/24 sayılı Bakanlık Genelgesi yayınlanarak Valiliklerimize gönderilmiştir.

Uyuşturucu ile mücadeledeki uluslararası operasyonel etkinliğimizin artırılması amacıyla diğer ülkelerde Uyuşturucu ile Mücadele İrtibat Görevlilerinin istihdam edilmesi yönünde ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, süreç devam etmektedir.  

Yürütülen mevzuat ve yapılanma çalışmalarının yanında diğer kamu kurumları tarafından Başkanlığımız katkıları istenilen mevzuat çalışmalarına (Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge vb.) katkı sağlanmaktadır. 

2) Strateji Geliştirme:

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin ve takviminin belirlendiği Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 2016 Yılı Hedef Planı hazırlanmıştır.

Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı mücadele politikalarının bulunduğu İç Güvenlik Strateji Belgesi düzenlenmiştir.

Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Merkez Teşkilatı Süreç Akış Şemaları ve Görev Tanımlarının hazırlanması sağlanmıştır.

3) Uluslararası İlişkiler:

Uyuşturucu ile mücadele alanında sürdürülen uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla  Ülkemiz her  türlü çabayı desteklemektedir. Bu yönde, 05 Haziran 2015 tarihinden bugüne kadar Başkanlığımızca; bir yandan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Balkan Ülkeleri ile Ülkemizin İkili Güvenlik & İşbirliği Anlaşmasına sahip olduğu ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerince diğer yandan Birleşmiş Milletler (UN) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşlarca düzenlenen (43) toplantı, (4) ziyaret, (4) oturum, (6) çalıştay, (7) eğitim, (6) konferans, (3) seminer ve  (1) fuara uzman/eğitici desteğinde bulunulmuştur.
Son bir ay içerisinde düzenlenen uluslararası etkinlikler aşağıda sunulmuştur.

15-17 Kasım 2016 tarihleri arasında İtalya/Venedik’te düzenlenen “Yeni Psikoaktif Maddeler Hakkında Sempozyum ve 79. PG Daimi Temsilciler Toplantısı”na (2) personelimizce katılım sağlanmıştır.

ANALIZFAALIYET1.png 
 
 20-24 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan/Riyad’da düzenlenen “OYUTAK 51. Toplantısı”na (2) personelimizce katılım sağlanmıştır.

     ANALIZFAALIYET2.png
 
 
01-02 Aralık 2016 tarihlerinde Hollanda/Lahey’de düzenlenen “ Paris Paktı Uzman Çalışma Grubu Toplantısı”na (1) personelimizce katılım sağlanmıştır.

ANALIZFAALIYET3.png 
 


06-08 Aralık 2016 tarihleri arasında Fransa/Strazburg’da 
düzenlenen “Uyuşturucu Bağlantılı Siber Suç Yıllık Toplantısı”na (1) personelimizce katılım sağlanmıştır.

               
ANALIZFAALIYET4.png 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı